Pelan Strategik

Pejabat Pembangunan dan Harta Mewujudkan Strategi Yang Berikut Untuk Mencapai Objektif Yang Telah Ditetapkan;

Strategi Jangka Panjang (Melebihi 5 Tahun):

  1. Mempertingkatkan Penyelenggaraan dan Perkhidmatan Dengan Laporan Aduan Dibuat Secara On-Line.

Strategi Jangka Pendek (Kurang Daripada 5 Tahun):

  1. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan dan Pengetahuan Staf PPH Dalam Mencapai Pelan Strategik UMT.
  2. Mengaplikasikan MS ISO 9001:2008.
  3. Menambahbaik Sistem, Prosedur dan Proses Kerja Bagi Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Penyelenggaraan.