Pengurusan

Mohd Faizal Bin Mohd Noor
Pengarah Pembangunan dan Harta
09 – 668 4488/4445
md.faizal@umt.edu.my

 

 

Mazlina Binti Mohd Razaki
Setiausaha
09 – 668 4499
mazlina.mr@umt.edu.my

 

 

 

Abdul hadi Bin Muhammad
Timbalan Pengarah (Perancangan dan Pembangunan)
09 – 668 4443
abdulhadi@umt.edu.my

 

 

Wan Azman Bin Wan Alwi
Timbalan Pengarah (Penyelenggaraan dan Tenaga)
09 – 668 4444
w.azman@umt.edu.my