BAHAGIAN UKUR BAHAN

Ketua Bahagian Ukur Bahan.

Azize Bin Abdullah
Ketua Penolong Pengarah (Ukur Bahan)
09 – 668 3666/4446
azize@umt.edu.my

 

 

Noorainum Binti Khalid
Penolong Pengarah Kanan (Ukur Bahan)
09 – 668 4140
noorainum.k@umt.edu.my

 

 

Anasrullah Bin Zainol
Penolong Juruukur Bahan Kanan
09 – 668 4496
anas@umt.edu.my

 

 

Mohd Shahril Bin Ab Rahman
Penolong Juruukur Bahan
09 – 668 4495
shahril.ab@umt.edu.my

 

 

Mohd Salahadi Bin Husin
Penolong Juruukur Bahan
09 – 668 4248
m.salahadi@umt.edu.my

 

 

Mariana Binti Othman
Penolong Juruukur Bahan
09 – 668 4848
mariana@umt.edu.my

 

 

Mazilah Binti Abd Karim
Penolong Juruukur Bahan
09 – 668 4495
mazilah@umt.edu.my