Objektif dan Fungsi

Objektif

  1. Menyediakan kemudahan prasarana untuk menyokong dan memenuhi aktiviti pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.
  2. Menyediakan perkhidmatan pengurusan ruang, aset, penyelenggaraan berkala, pembaikian, pengurusan kontrak dan audit teknikal bagi memastikan kemudahan fasiliti berada ditahap yang optimum bagi menyokong Pembelajaran, Pengajaran dan Penyelidikan.
  3. Mengurus keperluan peralatan dan kemudahan majlis universiti untuk memastikan pelaksanaan sesebuah program berjalan lancar.
  4. Memastikan segala kemudahan prasarana sentiasa berada dalam keadaan baik, berkualiti dan kondusif bagi menyokong dan memenuhi aktiviti pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.
  5. Memastikan pengurusan tenaga dapat mencapai Dasar dan Polisi Pengurusan Tenaga Universiti.

Fungsi

  1. Bahagian Pengurusan Pembangunan
  2. Bahagian Pengurusan Penyelenggaraan
  3. Bahagian Pengurusan Fasiliti
  4. Bahagian Pengurusan Kontrak Dan Ukur Bahan
  5. Bahagian Pengurusan Perkhidmatan