Perkhidmatan

Fungsi Pejabat Pembangunan dan Harta (PPH)

Fungsi utama PPH adalah membantu pengurusan universiti di dalam urusan pembangunan fizikal kampus. Fungsi berkenaan dibahagikan seperti berikut;

 • Pengurusan pembangunan fizikal kampus
 • Pengurusan penyelenggaraan bangunan dan infrastruktur
 • Pengurusan fasiliti dan aset
 • Pengurusan perolehan dan pentadbiran kontrak
 • Pengurusan lanskap dan kebersihan
 • Pengurusan khidmat nasihat teknikal

 Fasiliti Yang di Tawarkan:

 • Sewaan Bilik (Rumah Universiti)
 • Sewaan Dewan (Dewan Sultan Mizan, Dewan Senat)
 • Sewaan Peralatan (Kanopi, Kerusi, Meja)
 • Sewaan Ruang Untuk Promosi

Bahagian-Bahagian Utama PPH

Bahagian-bahagian utama di dalam jabatan ini bertindak saling menyokong diantara satu sama lain di dalam menawarkan perkhidmatan kepada pengguna. Bahagian berkenaan adalah sebagaimana berikut;

A.        Bahagian Perancangan dan Pembangunan
Bahagian ini bertanggungjawab di dalam aktiviti-aktiviti berikut;

 • Projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia
 • Projek-projek baru di bawah peruntukan mengurus
 • Projek-projek naiktaraf dan pengubahsuaian
 • Pembelian peralatan makmal di bawah Rancangan Malaysia
 • Pembelian dan penggantian perabot (perabot makmal dan built-in furniture) untuk bangunan baru dan bangunan sedia ada
 • Penyediaan papan tanda bangunan baru
 • Pengurusan ruang

B.         Bahagian Pengurusan Fasiliti

Bahagian ini bertanggungjawab di dalam aktiviti-aktiviti berikut;

Penyelenggaraan

 • Kerja penyelenggaraan berkala bagi kemudahan sedia ada
 • Projek / Kerja pembaikan bagi kemudahan sedia ada
 • Kerja perkhidmatan kebersihan dan penyelenggaraan lanskap
 • Pengeluaran perakuan pelupusan (PEP)

Pengurusan Fasiliti

 • Pengurusan fasiliti universiti  (pinjaman, penyewaan, penyelenggaraan peralatan majlis)
 • Pembelian perabot (loose furniture) bagi bangunan sedia ada
 • Penyediaan papan tanda bagi bangunan dan kemudahan sedia ada
 • Pelupusan aset di bawah peruntukan pembangunan

C.         Bahagian Pentadbiran & Kewangan
Bahagian ini bertanggungjawab di dalam aktiviti-aktiviti berikut;

 • Menguruskan operasi jabatan yang berkaitan bidang pentadbiran dan urusan sumber manusia di jabatan.
 • Mengawalselia, merekod serta mengurus perolehan serta pembayaran yang berkaitan dengan peruntukan mengurus dan juga peruntukan pembangunan.
 • Urusan perolehan, perekodan serta pelupusan aset mengurus jabatan.

PORTAL UMT