Objektif dan Fungsi

Objektif

  1. Merancang dan Melaksanakan Pembangunan Fizikal Universiti
  2. Menyediakan Kemudahan Asas :- Makmal, Bilik Kuliah, Perpustakaan, Pejabat Pentadbiran
  3. Memberikan Perkhidmatan Penyelenggaraan Kemudahan Bangunan dan Infrastruktur
  4. Mengurus dan Menyelenggara Harta Universiti
  5. Menyediakan Kemudahan Peralatan Bagi Majlis Universiti
  6. Memberikan Khidmat Nasihat Teknikal

Fungsi

  1. Pengurusan Pembangunan Fizikal Kampus
  2. Pengurusan Penyelenggaraan Harta
  3. Pengurusan Fasiliti
  4. Pengurusan Kenderaan

PORTAL UMT